Školní jídelna Jana Babáka

 
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 odpadají z technických důvodů úření hodiny.


 Oznámení pro strávníky

Odhlašování a objednávání  obědů na 28. - 30. 6. 2016 bude z technických důvodů možné nejpozději 27. 6. 2016 do 12:30 hod.

Na pozdější změny nebude brán zřetel.
 
Neodhlášené obědy si bude možné vyzvednout do jídlonosičů od 11:15 do 11:45 hod. / vchod z ulice Hradecká/.
 

Upozornění

Z technických  důvodů se ruší odhlašování obědů formou SMS zpráv
na tel. čísle 774 287 867
                                       
Výdej obědů pro nemocné žáky a pro cizí strávníky: od 11:15 hod do 11:45 hod.
 
 
Oznamujeme strávníkům, že vaříme jídla vhodná pro bezlepkovou, diabetickou a bezmléčnou dietu. 
 
 
Číslo účtu školní jídelny: 215015939 / 0600, variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

 
 

 

Školní jídelna Jana Babáka 
i-com - prezentace školních jídelen