Školní jídelna Jana Babáka
AKTUALITY
20.10.2016
Listopad – měsíc v duchu společného vaření
Školní jídelna Jana Babáka se rozhodla zapojit do projektu Magistrátu města Brna, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
celý článek...
Listopad – měsíc v duchu společného vaření

 

Upozornění

                                       
Objednávání a odhlašování obědů bude z technických důvodů ukončeno v úterý 20.12.2016 ve 13:45 hod.
Přihlášené obědy bude možné si vyzvednout do jídlonosičů 21. a 22.12.2016 od 11:15 do 11:45 hod.
 
Výdej obědů pro nemocné žáky a pro cizí strávníky: od 11:15 hod do 11:45 hod.
 
 
Oznamujeme strávníkům, že vaříme jídla vhodná pro bezlepkovou, diabetickou a bezmléčnou dietu. 
 
 
Číslo účtu školní jídelny: 215015939 / 0600, variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

 
 

 

Školní jídelna Jana Babáka 
i-com - prezentace školních jídelen