Školní jídelna Jana Babáka


UPOZORNĚNÍ

Naše organizace se řídí nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"). Informační memorandum naleznete zde, nebo v sekci DOKUMENTY 
 
Po připsání platby je automaticky přihlášen od následujícího dne oběd č. 1
 
 
Výdej obědů pro nemocné žáky a cizí strávníky: od 11:00 hod. do 11:30 hod.
 
 
Oznamujeme strávníkům, že vaříme jídla vhodná pro bezlepkovou, diabetickou a bezmléčnou dietu. 
 
 
Číslo účtu školní jídelny: 215015939 / 0600, variabilní symbol: evidenční číslo strávníka 
 
 
 

 

Školní jídelna Jana Babáka 
NAŠI PARTNEŘI
Zřizovatel
i-com - prezentace školních jídelen