Školní jídelna Jana Babáka


Provozní řád

 
 • Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a studentů, pro zaměstnance ZŠ poskytuje závodní stravování na základě smlouvy (vyhláška č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými). U cizích strávníkůrozhoduje o povolení stravování ředitel školní jídelny.
 
 • Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku ve stravovací kanceláři školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 • Dozor v jídelně dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší jídlo mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - § 31 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body.
 
 • Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, má žák nárok na dotovanou stravu v době výuky ve škole. Další dny, pokud si bude chtít odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí nahlásit změnu a bude mu účtována plná cena oběda (tj. včetně provozních nákladů).
 
 • Všichni noví strávníci obdrží po zaplacení stravného čip za úhradu 100 Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy čip nebo ISIC kartu, kterou zajišťuje ZŠ. Při ukončení stravování již nelze za použitý čip vracet zaplacenou částku. Cena čipů může být upravena v závislosti na změně cen dodavatele.
 
 • Poškozený čip se nesmí používat ve snímačích, neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozeným čipem je povinen zakoupit si nový čip v plné ceně.
 
 • Přihlašování a odhlašování lze provádět přes internet (pouze do 13:45 hod. na následující den) na adrese: www.strava.cz, vložit číslo zařízení, uživatelské jméno a heslo (heslo si strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ), osobně nebo telefonicky na tel. 725 875 123 nejpozději do 13:45 hod. na následující den.
 
 • V případě onemocnění (první den nemoci) si neodhlášený strávník může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané). Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 10:45 do 11:30 hod. po předložení čipu. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.
 
 • Při opakovaném zapomínání čipu a po následném upozornění strávníka na tuto skutečnost, může školní jídelna udělit pokutu ve výši 100 Kč.
 
 • Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat - vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadáchosobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
 
 • Obědy se vydávají pro žáky a zaměstnance ZŠ od 11:40 – 13:45 hod.
 
 • Každý strávník si může vybrat ze dvou obědů dle jídelního lístku a objednat si ho prostřednictvím internetu nebo v kanceláři ŠJ. Výběr jídel je pro všechny žáky. Po předložení lékařské zprávy, zajišťuje naše jídelna i bezlepkovou stravu.
 
 • Od 1. září 2005 jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.
 
 • Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Cena obědů od 1.9.2022
 
Strávníci 7 – 10 let: 35,-- Kč
Strávníci 11 – 14 let: 36,-- Kč
Strávníci 15 let a výše: 38,-- Kč
Cizí strávníci: 80,-- Kč
Identifikační čip: 100,-- Kč
     
 
 
JÍDELNÍČEK NA ZÍTRA15.6.2024
SEZNAM ALERGENŮ
01 Obiloviny (vše obsahující lepek)
02 Korýši
03 Vejce
04 Ryby
05 Arašídy (Podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko
08 Ořechy, mandle, pistácie
09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamové semínko
12 Oxid siřičitý
13 Vlčí bob
14 Měkkýši
 
NAŠI PARTNEŘI
Zřizovatel
i-com - prezentace školních jídelen