Školní jídelna Jana Babáka

Ceník stravování

 Platnost od 1. ledna 2012

 Strávníci 7 – 10 let  28,- Kč
 Strávníci 11 - 14 let  29,- Kč
 Strávníci 15 let a výše  31,- Kč
   
 Cizí strávníci  56,- Kč

 

        

 
NAŠI PARTNEŘI
Zřizovatel
i-com - prezentace školních jídelen